Browsing by Author Лазебник, Л. Б.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
Issue DateTitleAuthor(s)
202110-летний катамнез больных раком желудка— дефекты диагностики и диспепсия, как самый ранний «тревожный признак»; результаты программы «РАДИУС» («ранняя диагностика рака желудка при диспепсии»)Lazebnik, L. B.; Busalaeva, E. I.; Dekhnich, N. N.; Dolgalev, I. V.; Efimova, M. V.; Zhilina, A. A.; Zhuchkova, S. M.; Konovalova, G. M.; Livzan, M. A.; Lyalyukova, E. A.; Mokshina, M. V.; Nevzorova, V. A.; Onuchina, E. V.; Petrova, M. M.; Pozdnyakova, O. Yu.; Prokhorova, L. V.; Rogacheva, I. V.; Romanova, N. N.; Sarsenbaeva, A. S.; Stefanyuk, O. V.; Ten, M. E.; Khlynova, O. V.; Chernysheva, E. N.; Yankovaya, T. N.; Pavlova, N. V.; Lee, E. D.; Kareva, E. N.; Лазебник, Л. Б.; Бусалаева, Е. И.; Дехнич, Н. Н.; Долгалёв, И. В.; Ефимова, М. В.; Жилина, А. А.; Жучкова, С. М.; Коновалова, Г. М.; Ливзан, М. А.; Лялюкова, Е. А.; Мокшина, М. В.; Невзорова, В. А.; Онучина, Е. В.; Петрова, М. М.; Позднякова, О. Ю.; Прохорова, Л. В.; Рогачева, И. В.; Романова, Н. Н.; Сарсенбаева, А. С.; Стефанюк, О. В.; Тен, М. Е.; Хлынова, О. В.; Чернышева, Е. Н.; Янковая, Т. Н.; Павлова, Н. В.; Ли, Е. Д.; Карева, Е. Н.
2019Российский консенсус «Гипераммониемии у взрослых»Lazebnik, L. B.; Golovanova, E. V.; Alekseenko, S. A.; Bueverov, A. O.; Plotnikova, E. Yu.; Dolgushina, A. I.; Ilchenko, L. Yu.; Ermolova, T. V.; Tarasova, L. V.; Lee, E. D.; Tsyganova, Yu. V.; Akhmedov, V. A.; Ageeva, E. A.; Losev, V. M.; Kupriyanova, I. N.; Serikova, S. N.; Korochanskaya, N. V.; Vologzhanina, L. G.; Zimmerman, Ya. S.; Sas, E. I.; Zhuravel, S. V.; Shrouded, S. V.; Osipenko, M. F.; Radchenko, V. G.; Soldatova, G. S.; Sitkin, S. I.; Seliverstov, P. V.; Shavkuta, G. V.; Butova, E. N.; Kozhevnikova, S. A.; Лазебник, Л. Б.; Голованова, Е. В.; Алексеенко, С. А.; Буеверов, А. О.; Плотникова, Е. Ю.; Долгушина, А. И.; Ильченко, Л. Ю.; Ермолова, Т. В.; Тарасова, Л. В.; Ли, Е. Д.; Цыганова, Ю. В.; Ахмедов, В. А.; Агеева, Е. А.; Лосев, В. М.; Куприянова, И. Н.; Серикова, С. Н.; Корочанская, Н. В.; Вологжанина, Л. Г.; Циммерман, Я. С.; Сас, Е. И.; Журавель, С. В.; Оковитый, С. В.; Осипенко, М. Ф.; Радченко, В. Г.; Солдатова, Г. С.; Ситкин, С. И.; Селиверстов, П. В.; Шавкута, Г. В.; Бутова, Е. Н.; Кожевникова, С. А.