Browsing by Author Nasedkina, T. V.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
Issue DateTitleAuthor(s)
2016Изучение влияния клинико-генетических факторов на прогредиентность течения хронической ишемии головного мозгаAnisimova, А. V.; Gunchenko, A. S.; Avdonina, М. A.; Ikonnikova, A. U.; Nasedkina, T. V.; Анисимова, А. В.; Гунченко, А. С.; Авдонина, М. А.; Иконникова, А. Ю.; Наседкина, Т. В.
2017Особенности клинических и генетических факторов риска в развитии ишемического инсультаAnisimova, A. V.; Gunchenko, A. S.; Avdonina, M. A.; Ikonnikova, A. U.; Nasedkina, T. V.; Анисимова, А. В.; Гунченко, А. С.; Авдонина, М. А.; Иконникова, А. Ю.; Наседкина, Т. В.
2021Прогностическая роль различных перестроек 11q23/KMT2A у детей первого года жизни с острым лимфобластным лейкозомTsaur, G. A.; Riger, T. O.; Popov, A. M.; Kustanovich, A. M.; Olshanskaya, Yu. V.; Nasedkina, T. V.; Solodovnikov, A. G.; Shorikov, E. V.; Demina, A. S.; Plekhanova, O. M.; Nokhrina, E. S.; Verzhbitskaya, T. Yu.; Streneva, O. V.; Makarova, O. V.; Arakaev, O. R.; Seveliev, L. I.; Aleinikova, O. V.; Lapotentova, E. S.; Myakova, N. V.; Fominykh, V. V.; Kondratchik, K. L.; Boichenko, E. G.; Ponomareva, N. I.; Karachunskiy, A. I.; Roumiantsev, A. G.; Fechina, A. G.; Цаур Г. А.; Ригер Т. О.; Попов А. М.; Кустанович, А. М.; Ольшанская, Ю. В.; Наседкина, Т. В.; Солодовников, А. Г.; Шориков, Е. В.; Демина, А. С.; Плеханова, О. М.; Нохрина, Е. С.; Вержбицкая, Т. Ю.; Стренева, О. В.; Макарова, О. В.; Аракаев, О. Р.; Савельев, Л. И.; Алейникова, О. В.; Лапотентова, Е. С.; Мякова, Н. В.; Фоминых, В. В.; Кондратчик, К. Л.; Бойченко, Е. Г.; Пономарева, Н. И.; Карачунский, А. И.; Румянцев, А. Г.; Фечина, Л. Г.