Browsing by Author Осипенко, М. Ф.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
Issue DateTitleAuthor(s)
2021Клинические рекомендации Российской гастроэнтерологической ассоциации и ассоциации «Эндоскопическое общество РЭНДО» по диагностике и лечению гастрита, дуоденитаIvashkin, V. T.; Maev, I. V.; Lapina, T. L.; Fedorov, E. D.; Sheptulin, A. A.; Trukhmanov, A. S.; Kononov, A. V.; Abdulkhakov, R. A.; Alexeeva, O. P.; Alekseenko, S. A.; Andreev, D. N.; Baranskaya, E. K.; Dekhnich, N. N.; Klyaritskaya, I. L.; Kozlov, R. S.; Kogan, E. A.; Korolev, M. P.; Korochanskaya, N. V.; Kurilovich, S. A.; Livsan, M. A.; Osipenko, M. F.; Pavlov, P. V.; Pirogov, S. S.; Sarsenbaeva, A. S.; Simanenkov, V. I.; Tertychny, A. S.; Tkachev, A. V.; Uspensky, Yu. P.; Khlynov, I. B.; Tsukanov, V. V.; Ивашкин, В. Т.; Маев, И. В.; Лапина, Т. Л.; Федоров, Е. Д.; Шептулин, А. А.; Трухманов, А. С.; Кононов, А. В.; Абдулхаков, Р. А.; Алексеева, О. П.; Алексеенко, С. А.; Андреев, Д. Н.; Баранская, Е. К.; Дехнич, Н. И.; Кляритская, И. Л.; Козлов, Р. С.; Коган, Е. А.; Королев, М. П.; Корочанская, Н. В.; Курилович, С. А.; Ливзан, М. А.; Осипенко, М. Ф.; Павлов, П. В.; Пирогов, С. С.; Сарсенбаева, А. С.; Симаненков, В. И.; Тертычный, А. С.; Ткачев, А. В.; Успенский, Ю. П.; Хлынов, И. Б.; Цуканов, В. В.
2019Российский консенсус «Гипераммониемии у взрослых»Lazebnik, L. B.; Golovanova, E. V.; Alekseenko, S. A.; Bueverov, A. O.; Plotnikova, E. Yu.; Dolgushina, A. I.; Ilchenko, L. Yu.; Ermolova, T. V.; Tarasova, L. V.; Lee, E. D.; Tsyganova, Yu. V.; Akhmedov, V. A.; Ageeva, E. A.; Losev, V. M.; Kupriyanova, I. N.; Serikova, S. N.; Korochanskaya, N. V.; Vologzhanina, L. G.; Zimmerman, Ya. S.; Sas, E. I.; Zhuravel, S. V.; Shrouded, S. V.; Osipenko, M. F.; Radchenko, V. G.; Soldatova, G. S.; Sitkin, S. I.; Seliverstov, P. V.; Shavkuta, G. V.; Butova, E. N.; Kozhevnikova, S. A.; Лазебник, Л. Б.; Голованова, Е. В.; Алексеенко, С. А.; Буеверов, А. О.; Плотникова, Е. Ю.; Долгушина, А. И.; Ильченко, Л. Ю.; Ермолова, Т. В.; Тарасова, Л. В.; Ли, Е. Д.; Цыганова, Ю. В.; Ахмедов, В. А.; Агеева, Е. А.; Лосев, В. М.; Куприянова, И. Н.; Серикова, С. Н.; Корочанская, Н. В.; Вологжанина, Л. Г.; Циммерман, Я. С.; Сас, Е. И.; Журавель, С. В.; Оковитый, С. В.; Осипенко, М. Ф.; Радченко, В. Г.; Солдатова, Г. С.; Ситкин, С. И.; Селиверстов, П. В.; Шавкута, Г. В.; Бутова, Е. Н.; Кожевникова, С. А.