Browsing by Author Андреев, Д. Н.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
Issue DateTitleAuthor(s)
2021Клинические рекомендации Российской гастроэнтерологической ассоциации и ассоциации «Эндоскопическое общество РЭНДО» по диагностике и лечению гастрита, дуоденитаIvashkin, V. T.; Maev, I. V.; Lapina, T. L.; Fedorov, E. D.; Sheptulin, A. A.; Trukhmanov, A. S.; Kononov, A. V.; Abdulkhakov, R. A.; Alexeeva, O. P.; Alekseenko, S. A.; Andreev, D. N.; Baranskaya, E. K.; Dekhnich, N. N.; Klyaritskaya, I. L.; Kozlov, R. S.; Kogan, E. A.; Korolev, M. P.; Korochanskaya, N. V.; Kurilovich, S. A.; Livsan, M. A.; Osipenko, M. F.; Pavlov, P. V.; Pirogov, S. S.; Sarsenbaeva, A. S.; Simanenkov, V. I.; Tertychny, A. S.; Tkachev, A. V.; Uspensky, Yu. P.; Khlynov, I. B.; Tsukanov, V. V.; Ивашкин, В. Т.; Маев, И. В.; Лапина, Т. Л.; Федоров, Е. Д.; Шептулин, А. А.; Трухманов, А. С.; Кононов, А. В.; Абдулхаков, Р. А.; Алексеева, О. П.; Алексеенко, С. А.; Андреев, Д. Н.; Баранская, Е. К.; Дехнич, Н. И.; Кляритская, И. Л.; Козлов, Р. С.; Коган, Е. А.; Королев, М. П.; Корочанская, Н. В.; Курилович, С. А.; Ливзан, М. А.; Осипенко, М. Ф.; Павлов, П. В.; Пирогов, С. С.; Сарсенбаева, А. С.; Симаненков, В. И.; Тертычный, А. С.; Ткачев, А. В.; Успенский, Ю. П.; Хлынов, И. Б.; Цуканов, В. В.